4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Liječenje Kur'anom

171656

Odavno je poznato da molitve i iskrena obraćanja Bogu pomažu bolesnima da brže ozdrave a ljudima u nevolji da nađu izlaz i utjehu. Nije stoga ni čudo da u islamu postoji molitve (dova) za svaku priliku! Definicije molitve su brojne: riječi ili gestovi određeni za ostvarivanje veze između vjernika i Svevišnjeg; nadnaravni čin koji nadahnjuje Sveti duh; prizivanje božanske pomoći; alkemija duše, najuzvišenija aktivnost uma ili, pak, ono što je izraženo u latinskoj izreci “Elvetio mentis in Deum” (Uzdizanje duha ka Bogu).

 

Da, molitva bi mogla biti sve to i mnogo štošta drugog!

Molitva je znak pobožnosti s kojom se čovjek obraća Svevišnjem sa iskrenim žarom i pobožnim držanjem. Ako čovjeku ne prijeti neka neposredna nevolja ili opasnosti, onda molitvu treba da obavlja pročišćavanjem i materijalnom i spiritualnim. Potrebno je, dakle, da se pripremi mentalno, da pripremi duh udaljavajući misli od profanog života, da izbjegava buku i da se izolira u tišinu i mir. Neophodno je čin molitve da izvodi čistog tijela, čistih ruku i čistih usta, sa iskrenom željom da se obavlja mali obred pročišćavanja.

Riječi molitve, bilo da je spontana ili ritualna, potrebno je da budu izgovarane jasno, a ne da i budu samo u mislima, pošto glas i riječ, treba da izazovu ili proizvedu treperenje i vibraciju koju vazduh može prenijeti, preko “astralnoga” do željenog nivoa. Iako nije potrebno govoriti glasno, treba upamtiti da se “molitva izgovara”, makar i sasvim tiho, ali se treba ispustiti dah. Molitva u mislima je mentalni čin, a upravljamo je više prema sebi, nego prema drugome, bilo kao utjehu, bilo kao molitvu ili kao zakletvu.

Vrlo je važno da riječi koje izgovaramo jesu proizvod iskrenosti, vjere i odanosti, da istinski odgovaraju namjeri, da budu ubjedljivo povezane sa idejom koja je u nama. Jasno je da neiskreno izgovaranje molitve nema nikakvog efekta. Ono što u sebi osjetimo treba da bude snaga koja pokreće poruku - što je snažnija i iskrenija potreba za molitvom, to će i molitva biti efikasnija i djelotvornija!

Molitva nije isto što i magična formula sa kojom vrač tjera prirodne ili neprirodne sile da se povinuju njegovim htijenjima. Molitva nije niti formula koju automatski prate određeni (željeni) efekti. Molitva nije ni čin, koji prati djela čudotvorca koji želi da stupi u kontakt sa - više ili manje božanskim moćima!

Molitva u pravom smislu od osobe koja se moli, dakle, vjernika, traži svijest o ljudskoj ograničenosti, nesavršenosti i nesposobnosti: znati kako prihvatiti u iskrenoj poniznosti besplatan dar i oproštaj, upozorenje o neizvjesnosti situacije. Osim toga, bilo da je riječ o molitvi zahvalnosti, traženja, klanjanja, ona je iskreno obraćanje Svevišnjem Bogu. Ona je, dakle, pokušaj razgovora i komunikacije. Pročišćavanje duše i uspostavljanje odnosa između ljudskog i božanskog bića.
Muslimanski vjernik se moli Allahu. Javno. Bez posrednika. Pet puta na dan. Salat, uobičajni arapski naziv za obrednu molitvu i bogoslužje, jedan je od pet temelja na kojima počiva islam. Vjernik se moli okrenut prema Mekki i stojeći izgovara riječi svog nijeta (namjere); izgovara molitvu sa okrenutim dlanovima prema gore i rukama podignutim u visinu ramena.
Jevreji se mole ujutro, noseći molitveni šal. Mole se stojeći, mole se na koljenima Lahve, mole se ničice na tlu, mole se ritmično njišući tijela...

Budisti se mole izgovarajući svoje molitve (mantre), okrećući molitveni mlin (točak) i bacajući se ničice na tlo.
U molitvama se nerijetko moli i traži. To je opravdano ukoliko je riječ o ovozemaljskim dobrima, dobrima koja pomažu očuvanju zdravlja, sreće i moralnih vrijednosti. Ako se moli u prikladno vrijeme, molitva donosi naklonosti koje se od nje traže, i kako je rečeno još u Starom zavjetu “Tražit ćete i dobit ćete!”; “Primit ćete sve što tražite, ako molite iskreno i s vjerom... ”

Koji su uslovi za sigurnost uslišenja molitve?

Na ovo pitanje ne postoji precizan odgovor. Na njega bi se moglo odgovoriti na sljedeći način: da tražena milost bude za dobro onoga koji se moli; da ono što traži bude za vječno spasenje onoga koji se moli; da se moli pobožno i da molitva bude iskrena i ustrajna.

Sigurnost se gubi ako nedostaje jedan ili više ovih uvjeta, ali to nikako ne znaci da nekim nedokučivim putevima Bog neće i njih čuti i uslišati. Uostalom, kako je svojevremeno zabilježio Tomas Morton, američki pisac koji je umro 1968. godine, Bog ne obećava da će tačno dati ono što od Njega tražimo, ali možemo biti sigurni - ukoliko ne dobijemo ono što smo molili - to je stoga što Bog ima nešto bolje za nas! On će nas sigurno nagraditi!

Svaka dova, molitva, ima svoju namjenu. U islamskom svijetu ona je precizirana gotovo do same svoje formule. Uzet ćemo na primjer čuvenu dovu Kalensveh:

Bismillahirrahmaniirahiim. Bismillahil melikul hakkul mubiinu šehidellahu ennehu laa ilahe illa huve vel melaa-iketu ve ulul ilmu kaa-imen bil kist laa ilahe illa huvel aziizul hakiim inne-ddiine indellahil islam Allahu nuuru-ssemavati vel erdi Allahu Nuurun ve Nikmetun ve nurun ve kuvvetun ve kudretun ve burhaanun ve kijamun ve saltaanun ve džebbarun laajenamu ve aziizun zuntikaam lailahe ille-llahu Ademu safvetullahi laa ilahe ille-llahu Ibrahiimu Halillulla.hu  laa  ilahe  ille-llahu Muusaa keliimullahu laa ilahe ille-llahu haa Ruuhullahu laa ilahe ille-llahu Muhammedu-Rresuulullahi salevatullahu alejhi ve alejhim edžme-iin ve salle-llahu alaa sejj idina Muhammedi-nnebijji ve aalahii ve sahibihii ve sellem.

Za nju se pripovjeda da je islamskom vjerovjesniku Muhammedu stigla u kapi čak iz Abesinije (Etiopija). Zbog toga ako se dova Kalensveh ispisana na papiru nosi u kapi na glavi sprječava migrenu, žigove i džinski udarac.

Nadelje, ako neko dovu Kalensveh prouči na vodu pa se vodom umiva, vjeruje se da će pročistiti vid i izliječiti oči. Ako neko ima migrenu ili žigove u glavi, također će sebi proučiti ovu dovu na vruću kamilicu. Oboljeli će je piti i inhalirati se njome. Božijom voljom nestat će bolova i on će ozdraviti. Ako nekoga bole noge ili ruku, potrebno je da uči ovu dovu i da ih pri tome trlja i bolovi će nestati. Ukoliko neko ima džinski udar ili pati od strahova neka uči dovu Kalensveh i odmah će osjetiti poboljšanje. Ovu je dovu lijepo učiti na vodu i onda je piti. Uz Božiju pomoć, osoba će pročistiti organizam i ozdraviti bez obzira od kojih je bolesti oboljela!

Vjeruje se, također, da dova Kalensveh ima i druge blagotvorne sadržaje. Ako je nekom nanesena nepravda ili je nepravedno optužen, dovoljno je da je samo jednom proći i pravda će uskoro biti zadovoljena. Ukoliko neko želi da zauvijek riješi neriješene imovinsko-pravne poslove, preporučuje mu se da ovu dovu prouči po jednom sedam noći zaredom. I na kraju, naprosto je nemoguće navesti sve navodne koristi, koje se običnom smrtniku nudi ukoliko bude redovno učio ovu čudesnu molitvu.

Želite li da imate izbor najblagotvornijih dova?

Kur'an je osnova i temelj duhovne medicine islamskoga svijeta u čije pozitivne efekte istinski vjernik nikada ne sumnja. I dok oficijelna (tjelesna) medicina traga za liječenjem i čuvanjem zdravlja čovjeka, nastojeći da ga učini zdravim i srećnim u (ovozemaljskom) životu, pri tome ne ulazeći u suptilna pitanja: života u kaburu, proživljenja, sakupljanja, hisaba (računa), kazne, dženneta (raja), džehenema (pakla), vatre i sličnog, duhovna medicina traga za podjednakim usrećenjem čovjeka na ovom, ali i na drugom svijetu, na ahiretu, ne praveći pri tome nikakvu razliku.

I dalje, dok se oficijelna medicina bazira na liječenju pomoću određenih supstanci - kapsula, pilula, sirupa, antibiotika, injekcija, kemijskih supstanci i sličnpg - duhovna medicina liječi Kur'anom, kur'anskim dovama i raznim vrstama ibadeta.
Naravno, razlike su i u samom temeljnom pristupu: zvanična medicina je zasnovana na materijalističkom pogledu na svijet, a duhovna, kako joj i samo ime kaže, na onome što je duhovno, što je nevidljivo i što se podrazumijeva pod najširim značenjem riječi - gajb.

Niko danas pouzdano ne zna koliko je - od pojave islama do danas - napisano knjiga o kur'anskim surama i dragocijenostima kojima nagrađuju sve one koji ih redovito uče (izgovaraju), ali o tim neprocjenjivim vrijednostima danas je spreman da svjedoči svaki musliman. Ovaj kratki izbor njihovih praktičnih vrijednosti napravio je uvaženi istambulski alim i predavač Bajazit u svojoj knjizi ''Mizanu nufus''.

1.  Sura  El Fatiha - OTVARANJE KNJIGE  -  Ko bude često učio ovu suru, postignut će sve želje na oba svijeta i bit će sačuvan od svih nepogoda. (Ispisati je na papir, pa taj papir saprati u vodi i njome napojiti bolesnika. On će, uz Božiju pomoć, ozdraviti.)

2.  Sura El Bekare - KRAVA - Ko je bude više puta učio, biti će sačuvan od sihira i ostalih nepogoda i nesreća.

3.  Sura Ali 'Imran - IMRANOVA PORODICA - Ko tri puta bude učio ovu blagotvornu suru, odužit će dug (ako je u dugovima) i Bog džellešanuhu će mu dati materijalna dobra odakle se i ne nada.

4.  Sura En Nisa' - ŽENE - Ko bude učio ovu suru, Ailah će mu podariti harmoniju u njegovoj porodici i dobar život.

5.  Sura El Mâide - TRPEZA - Ko prouči ovu suru četrdeset puta, Svevišnji će mu dati nafaku i napredak u društvenom položaju i profesionalnom zvanju.

6.  Sura El En'am - STOKA - Ko čestrdeset i jedan put prouči ovu blagotvornu suru, uz Božiju pomoć, sve će tegobne poslove posvršavat i bit će sačuvan od neprijateljskoga šera.

7. Sura EL A'raf - ZIDINE - Ko je bude učio kao dovu, Allah džellešanuhu će ga sačuvati od ahiretskoga azaba.

8. Sura  El Enfal - PLIJEN  - Ko je prouči sedam puta, Bog džellešanuhu će ga spasiti  zatvora i sačuvat će ga od neprilika i nepogoda, koje mu se mogu dogoditi u životu.

9.  Sura Et Tevbe - POKAJANJE - Ko sedamnaest puta prouči ovu blagotvornu suru, dragi će mu Bog primiti svaki murad i sačuvat će ga od lopova i kradljivaca.

10. Sura Junus - JUNUS - Ko je prouči dvadeset i jedan put, Allah će ga sačuvati od neprijatelja i njihova zla.

11. Sura Hud - HUD - Ko je prouči tri puta na neki murad, Uzvišeni Allah primit će mu molbu i sačuvat će ga od potopa.

12. Sura Jusuf - JUSUF - Ko bude učio ovu suru, sastat će se sa onim ko ga želi i bit će voljen i dobro primljen od svakoga.

13. Sura Er Ra'd - GRMLJAVINA - Ko je bude učio, Svemogući će ga sačuvati od džinnskoga napada i od groma, i njega i njegovu djecu.

14. Sura Ibrahim - IBRAHIM - Ko sedam puta prouči ivu blagotvornu suru, Allah neće dati priliku njegovim neprijateljima da mu naškode i nagradit će ga brojnim roditeljskim zadovoljstvima.

15.  SuraEl Hidžr - HIDŽR - Ko blagotvornu suru Hidžr prouči tri puta, Bog će mu dati uspjeh i blagostanje u poslovanju i trgovini.

16. Sura En Nahl - PČELE - Ko stotinu puta prouči ovu blagotvornu suru, bit će sačuvan od kradljivaca i ljudi koji imaju zle namjere. Ko je napiše na papiru i stavi u vodu, pa njome napoji svoje dijete, ono će biti dobar govornik, pobijedit će sve svoje neprijatelje i u životu će mu se sve želje ispuniti.

17.  Sura lsra - NOĆNO PUTOVANJE – Ko ovu suru prouči sedam puta, Allah će ga sačuvati od kradljivaca, smutljivaca i zlikovaca.

18. Sura El Kehf - PEĆINA - Ko je prouči u petak, svemogući će ga Allah sačuvati od svih nesreća i nepogoda do drugog petka.

19. Sura Merjem - MERJEMA - Ko ovu suru prouči četrdeset i jedan put, Allah će mu dati obilnu nafaku i spasit će ga od neimaštine.

20.  Sura Ta Ha - TAHA - Ko prouči dvadeset i jedan put ovu suru s namjerom da mu se žensko dijete uda, s Božijom pomoći, otvorit će joj se sreća i udat će se za dobrog i poštenog čovjeka.

21. Sura El Enbija - VJEROVJESNICI – Ko je prouči sedamdeset ijedan put, Allah će ga sačuvati od potajnih neprijatelja, neprilika i nepogoda, a ko je bude uobičajio učiti, Allah će mu dati lijepu i poslušnu djecu.

22.  Sura El Hadždž - HADŽDŽ - Ko redovno uči suru Hadždž, bit će sačuvan od kijametskih strahota i bit će mu bezbolan odlazak na ahiret.

23.  Sura El Mu'minun - VJERNICI – Ko je bude često učio, svemogući će ga Gospodar popraviti i ukabulit će njegovu tevbu.

24. Sura En Nur - SVJETLOST - Onome koji je često učio, Allah džellešanuhu će učvrstiti njegov iman i spasit će ga od šejtanskoga šera i vesvese.

25.  Sura El Furkan - FURKAN - Ko sedam puta prouči blagotvornu suru Furkan, bit će sačuvan od svojih neprijatelja.

26. Sura Eš Šu'ara - PJESNICI - Ko prouči sedam puta blagotvornu suru Eš Šu'ara, biti će pribran i poštovan kod svoga naroda.

27. Sura En Neml - MRAVI - Onoga koji je bude često izgovarao, Uzvišeni će sačuvati od svih neprilika i nasilja.

28.  Sura El Kasas - KAZIVANJE – Onoga ko prouči suru Kasas sedam puta, Allah će spasiti od neprilika i neprijateljskoga šera.

29. Sura El Ankebut - PAUK - Ko ovu blagotvornu suru ispiše na papir, pa to sapere vodom i tu vodu popije, Allah će mu poboljšati pamćenje.

30.  Sura Er Rum - BIZANTINCI – Osoba koja prouči ovu blagotvornu suru, uspjet će da porazi svakog svog neprijatelja.

31. Sura Lukman - LUKMAN – Onaj ko blagotvornu suru Lukman prouči sedam puta, nestat će mu bolova u cijelom tijelu.

32. Sura Es Sedžde - KLANJANJE NIČICE - Ko ovu suru ispiše na papir i stavi u bocu, koju treba dobro zatvoriti i staviti u kuću, Allah će tu kuću sačuvati od vatre i kradljivaca.

33.  Sura El Ahzab - SAVEZNICI - Ko četrdeset i jedan put prouči suru Ahzab, Svemogući će mu podariti napredaak u trgovini, olakšati poslove i dodijeliti obilan bereket.

34. Sura Sebe' . SABA - Ko ovu suru prouči sedamdeset puta, s Božijom pomoći, posvršavat će sve poslove kod velikih ljudi.

35. Sura Fatir - STVORITELJ - Onoga ko obično uči ovu suru Allah će sačuvati od džinnskoga zla i dodijelit će mu bereket u životu.

''Proučavajući Kur'an sa aspekta znanosti, sa aspekta njegove tematike, njegove literarne vrijednosti, spominjanja prošlih i budućih događaja, dolazi se do zaključka da je nadnaravan, da je Kelam, Govor AIlaha dželešanuhu, iznad svih ljudskih mogućnosti vrednovanja. To je Riječ Apsolutnoga Gospodara, Koji ju je učinio nadnaravnom čak i u broju harfova, ajeta i sura.
Svako kur'ansko slovo ima brojčanu vrijednost, kada ih izbrojimo vidjet ćemo da je rezultat djeljiv sa brojem devetnaest. Dakle, Kuran je mudžiza (čudo) data posljednjem Poslaniku, pečatu svih ranijh poslanika i ranijih poslanstava. Kur'an je potvrda Njegovog Poslanstva, koja svakim svojim harfom, svakim svojim ajetom ili surom ukazuje na svoje porijeklo...''

Ovim riječima Vehida Pekarica, autora zanimljivog djela ''Spoznaja duhovnog svijeta i liječenje duševnih bolesti'', nema se šta dodati. Kur'an jeste Knjiga za sva vremena.

Ali vratimo se temi koju smo započeli u prošlom poglavlju ovog zanimljivog serijala. Pogledajmo koje su osobne koristi od učenja pojedinih kur'anskih sura (poglavlja)...

36. Sura Ja sin - JASIN - Ko ovu suru sedamdeset i pet puta prouči, Svemogući će mu dati da posvršava sve poslove, a ko je napiše na papir, stavi u vodu i te vode se napije, Bog će mu ukloniti sve tegobe i ružne misli.

37.  Sura Es Saffat - REDOVI– Osoba koja sedam puta prouči suru Saff, imat će obilnu nafaku i u njoj bereket.

38. Sura Sad - SAD – Ovo je veoma blagotvorna sura i ko je bude više puta učio,  bit će sačuvan od džinskog šera.

39.  Sura Ez Zumer - SKUPINE – Osoba koja suru Zumer bude više puta učila, bit će kod Boga pribrana.

40.  Sura El Mu'min - VJERNIK - Ko je sedam  puta prouči, Svemogući će mu ispuniti svaku želju.

41.  Sura Fussilet - OBJAŠNJENJE – Ova sura je veoma blagotvorna i ko je bude često učio, biti će sačuvan od kradljivaca.

42. Sura Eš Šura - DOGOVARANJE - Ko trideset i tri puta prouči suru Šura, Bog će ga sačuvati od neprijateljskog zla.

43. Sura Ez Zuhruf - UKRAS – Osoba koja bude redovno učila suru Zuhruf biti će nagrađena Božijom pažnjom i zauvijek će iz nje nestati šejtanske vesvese.

44.  Sura Ed Duhan - DIM – Onaj ko je bude običavao učiti, biti će poštovan i lijepo primljen od svakoga.

45.  Sura El Džasije - ONI KOJI KLEČE – Onaj koji suru Džasije prouči četrdeset i jedan put pri odlasku na put, s Božijom pomoći, obavit će sretno to putovanje i vratit će se kući zdrav i živ.

46.  Sura El Ahkaf - PJEŠČANI BREŽULJCI - Napisana na papir, pa stavljena u ormar ili sanduk u kojem stoji odjeća, uz Božiju pomoć, sura Ahkaf će sačuvati robu od moljaca ili drugih insekata.

47. Sura Muhammed - MUHAMMED - Ako se ova sura bude učila u vrijeme ratnih okršaja, svaki dan po četrdeset i jedan put, islamska vojska će pobijediti neprijatelja.

48.  Sura El Feth - POBJEDA – Svima onima koji sedam puta prouče suru Feth, Svemogući će olakšati poslove.

49. Sura El Hudžurat - SOBE - Ko je prouči sedam puta radi izlječenja od neke teške bolesti, Svenigući će mu dati ozdravljenje, ukoliko bolest nije povezana sa smrću.

50. Sura Kaf - KAF - Onoga ko je redovito uči tri puta svakoga petka, Bog će nagraditi duševnim raspoloženjem.

51. Sura Ez Zarijat - ONI KOJI PUŠE - Ako se prouči sedamdeset puta u vrijeme oskudice hrane i druge deficitarne robe, Allah će dati bereket i jeftinoću.

52. Sura Et Tur - GORA - Ko je prouči tri puta zbog bolesti, Uzvišeni će ga nagraditi ozdravljenjem, a uči se tri puta i radi sloge u braku.

53. Sura En Nedžm - ZVIJEZDA - Onaj ko ovu suru prouči dvadeset i jedan put, svaka će mu želja kod Boga biti uslišena.

54. Sura El Kamer - MJESEC - Onoga koji uobičaji redovito učiti ovu blagotvornu suru, Allah će sačuvati od zla neprijatelja.

55. Sura Er Rahman - SVEMILOSNI – Osoba koja je redovno uči, biti će – uz Božiju pomoć - zaštićen od džinskoga i šejtanskog šera.

56.  Sura El Vakia - DOGAĐAJ - Ko suru Vakia bude učio iza akšam-namaza (redovna večernja molitva), neće u životu osjetiti neimaštinu, jer će ga Bog nagraditi obilnom nafakom (imetkom).

57. Sura El Hadid - ŽELJEZO – Ko suru El Hadid prouči sedamdeset puta, sve će poslove lahko i s uspjehom posvršavati.

58.  Sura El Mudžadele - RASPRAVA - Ko ovu blagotvornu suru prouči tri puta na šaku zemlje pa tu zemlju baci na neprijatelja, uz Božiju pomoć - pobijedit će ga!

59.  Sura El Hašr - PROGONSTVO – Osoba koja suru Hašr prouči tri puta na neku želju koju bi željela da ostvari, Allah će je uslišati i udovoljiti joj.

60.  Sura Mumtehine - Ko bude redovito učio suru Mumtehine , uz Božiju će se pomoć osloboditi mržnje koja mu opterećuje srca i neće više imati mržnju prema nekome.

61.  Sura Es Saff - BORBENI RED – Ko ovu suru prouči tri puta, pa niza se puhne, neće mu nijedan dušmanin moći naškoditi.

62. Sura El Džumu'a - PETAK - Ko suru Džumnu'a prouči tri puta radi izmirenja muža i žene, Allah će pomenuti bračni par nagraditi ljubavlju i slogom.

63. Sura El Munafikun - DVOLIČNJACI - Ko ovu blagotvornu suru prouči stotinu puta, Svemogući će ga sačuvati od neprijateljskih intriga i ogovaranja.

64. Sura Et Tegabun - SAMOOBMANA - Ko ovu suru prouči sedam puta, Bog će mu sačuvati stvar koju je zakopao u zemlji.

65. Sura Et Talak - RAZVOD BRAKA - Ko ovu blagotvornu suru prouči sedam puta, bit će sačuvan od džinskoga šera.

66. Sura Et Tahrim - ZABRANA - Ko ovu blagotvornu suru prouči radi sloge između muža i žene, Bog će dati da se taj cilj i ostvari.

67.  Sura El Mulk - VLAST – Osoba koja sedam puta prouči ovu blagotvornu suru, Bog će je sačuvati od svih nepogoda, a onaj ko je bude učio svako jutro i svaku večer, lako će odgovoriti na pitanja Munkira i Nekira i neće imati kaburskih patnji.

68. Sura El Kalem - PERO – Ko ovu suru prouči deset puta, udovoljit će Bog njegovim željama i biti će sačuvan od zla i urokljivog pogleda.

69. Sura El Hakka - ČAS NEIZBJEŽNI – Onaj ko bude redovno učio suru Hakkah, uz Božiju pomoć, savladat će sve svoje neprijatelje.

70. Sura El Me 'aridž - PUTEVI USPONA - Ko je bogobojazno prouči deset puta, Bog će ga sačuvati od strahota Sudnjega dana.

71.  Sura Nuh - NUH - Ko prouči blagotvornu suru Nuh, pobijedit će sve neprijatelje. Lijepo ju je učiti i kada zavlada suša.

Kada je u pitanju islam, najznačajnije obiljezje salata (islamski oblik čovjekovoga neposrednoga obraćanja svome Stvoritelju) jeste to da on predstavlja drazgovor s Allahom. Tu ideju, kako u “Leksikonu islama” ističe Nerkez Smajlagić, nalazimo izraženu u sljedeće dvije situacije. Prvo, u hadisu se nalazi da je zabranjeno pljuvati u smjeru kible, jer salat je prisni odnos s Bogom. Drugi vid u kojem je taj smisao izražen jeste sljedeći: “Ako neko od vas vrši salat, on je u povjerljivom razgovoru s Gospodarom; u tom slučaju, čovjek mora znati tačno šta govori Bogu; stoga niko ne smije prigušiti glas drugoga za vrijeme učenja!”

Ilustracija za ovo nalazimo u sljedećem “hadit qudsi”: “Allah reče: Podijelio sam salat u dvije polovice, od kojih jedna pripada Meni, a druga robu Mome, te Moj rob postiže ono što traži!” Poslanik Božiji reče: “Uči!”, a kad rob reče: “Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova!”, Allah reče: “Rob Moj Me slavi”; kad rob reče: “Vodi nas pravim putem, putem onih koje voliš, na koje se ljutiš i koji ne griješe”, Allah reče: “To pripada robu Momu i on postiže što je tražio!”

Salat iscjeljuje, ali to nije ništa novo u usporedbi s drugim religijama. Spomenimo salat al-haga, koji se služi da bi se postigao neki cilj za kojim se žarko žudi ili salat al-istihara koji se služi prije donošenja neke važne odluke.
Ali vratimo se temi koju smo započeli u dva prošla poglavlja ovog zanimljivog serijala. Pogledajmo koje su osobne koristi od učenja pojedinih kur'anskih sura (poglavlja)...

72. Sura El Džinn -DŽINI - Ko ovu suru prouči sedam puta, uz Božiju će pomoć biti sačuvan od džinnskoga napada i od neprijateljskih pogrdnih riječi, a mala djeca biti će pošteđena od bolesti sibjana.

73.  Sura El Muzzemmil - UMOTANI - Ko je bude učio na malo dijete koje boluje od strahova, s Božijom pomoći, strahovi će nestati i ono će ozdraviti.

74. Sura El Muddessir - POKRIVENI - Ko bude redovno učio suru Mudesir, bit će sačuvan od šejtanskoga napada.

75.  Sura El Kijame - SUDNJI DAN - Ko ovu suru bude više puta učio, sačuvat će ga Bog od strahota Kijametskoga dana.

76.  Sura El Insan - ČOVJEK - Ko ovu suru bude proučio sedam puta biti će sačuvan od sveopćih tegoba.

77.  Sura El Murselat - ODASLANI MELEKI – Osobe koje redovito budu učile suru Murselat, uz Božiju će pomoć biti sačuvane od raznih ogovaranja potvaranja.

78.  Sura En Nebe' - VIJEST – Osobi koja ovu suru bude učiila iza ikindije-namaza, uz Allahovu pomoć, bit će joj kabur rasvijetljen.

79.  Sura En Nazia'at - MELEKI KOJI ČUPAJU – Ovo je sura koja se uči prije smrtnog časa. Ko je bude učio, bit će mu se lahko rastati sa dušom.

80. Sura 'Abese - NAMRŠTIO SE – Onaj ko tri puta prouči suru 'Abese i pri tome pomisli na ostvarenje neke želje, uz Božiju pomoć, on će je i ostvariti.

81.  Sura Et Takvir - POTAMNJENJE SUNCA – Onaj ko je bude više puta učio, biti će dobro primljen od svih Božijih stvorenja.

82.  Sura El Infitar - RASCJEPLJENJE NEBA - Onaj koji bude više puta učio suru Infitar, Bog će mu omogućiti da učini tevbu i istigfar.

83.  Sura El Mutaffifun - ONI KOJI NA MJERI ZAKIDAJU – Osoba koja sedam puta prouči ovu blagotvornu suru, imat će napredak u trgovini.

84.  Sura El Inšikak - RASPUKNUĆE NEBA – Ovu blagotvornu suru treba ispisati na papir, te staviti u vodu i tom vodom napiti ženu koja je u porodu. S Božijom pomoću, žena će se s lakoćom poroditi!

85.  Sura El Burudž - SAZVIJEŽĐA – Onaj ko je bude proučio dvadeset i jedan put, bit će zaštićen od svojih neprijatelja.

86.  Sura Et Tarik - DANICA - Ko tri puta prouči suru Takik, uz Božiju će pomoć biti sačuvan od džinnskoga napada i kradljivaca.

87.  Sura El A'la - SVEVIŠNJI - Ko ovu suru ispiše na papir pa ga stavi u jedan od uglova bašče, bit će sačuvan rod voćki u toj bašči.

88.  Sura El Gašije - TEGOBNA NEVOLJA - Ko suru Gašijeh bude više puta učio, bit će sačuvan od bolesti zuba i sandžije.

89. Sura El Fedžr - ZORA – Onaj ko suru Fedžr bude više puta učio, bit će dobro primljen kod velikih ljudi. Oni će prema njegovim zahtjevima biti blagonakloni i milostivi.

90. Sura El Beled - GRAD - Koje bude više puta učio, spasit će se svih bolesti, posebno očnih.

91.  Sura Eš Šems - SUNCE – Ova se blagotvorna sura uči kada je čovjek u velikom strahu. Onaj ko suru Šems prouči dvadeset i jedan put, s Božijom pomoći će iz njegove duše nestat straha.

92. Sura El Lejl - NOĆ - Ko ovu suru prouči sedam puta, neće imati straha na putu ni danju ni noću.

93.Sura Ed Duha - JUTRO – Ova se blagotvorna sura uči protiv ktađe. Onaj ko je prouči četrdeset i jedan put uz Božiju će pomoć zaštititi svoj imetak od lopova i krađa.

94.Sura El Inširah - ŠIROKOGRUDOST - Ko ovu suru prouči tri puta kada oblači novo odijelo, biti će mu sretno, a ko suru Inšrah prouči prilikom češljanja brade, neće biti nikad siromah.

95. Sura  Et Tin - SMOKVA - Ko je prouči  sedamdeset puta radi boljega prijema kod velikih ljudi, bit će dobro primljen kod njih.

96. Sura El Alek - ZAMETAK - Ko suru Alek prouči sedam puta prilikom posjete velikim ljudima, bit će kod njih dobro primljen i njegovoj želji će se udovoljiti.

97. Sura El Kadr - NOĆ KADR - Ko suru Kadr prouči hiljadu puta uz mjesec Ramazan, vidjet će Muhammeda alejhisselam u snu i svi će mu poslovi krenuti i biti unaprijeđeni.

98.  Sura El Bejjineh - DOKAZ RAZGOVIJETNI – Osoba koja bude više puta učila blagotvornu suru Bejjineh, biti će zaštićen od neprijatelja.

99.  Sura Ez Zilzal - ZEMLJOTRES -  Ovu suru je dobro proučiti četrdeset i jedan put radi pobjede nad neprijateljem.

100. Sura El Adijat - ONI KOJI JURE  – Svi se slažu da je suru 'Adijat lijepo proučiti protiv svih uroka.

101. Sura El Kari'a - SMAK SVIJETA – Drevna predanja kažu da je ovu blagotvornu suru  dobro učiti radi izmirenja dvojice zavađenih.

102. Sura Et Tekasur - NADMETANJE U ZGRTANJU IMETKA - Ovo blagotvornu suru lijepo je učiti protiv kaburskoga azaba.

103.  SuraEl 'Asr - VRIJEME KOJE NIŠTI - Ovo suru treba učiti sedamdeset puta i uz Božiju pomoć oslobodit ćete se svih tegoba i svake nedaće.

104.  Sura El Humeze - KLEVETNIK – Onaj ko ovu suru proučiti dvadeset i jedan put uz Božiju će se pomoć osloboditi neprijatelja i zavidnika.

105.  Sura El Fil - SLON – Ova sura je veoma blagotvorna u ratnim okolnostima. Ako se između akšamskoga farza i sunneta prouči dvije stotine i pedeset puta, neprijatelj će uz Božiju pomoć biti poražen.

106. Sura Kurejš - KUREJŠIJE - Treba je proučiti sedam puta kao zaštitu protiv osobe koje se bojiš i od koje strahuješ.

107.  Sura El Ma'un - DOBROČINSTVO – Ko ovu suru prouči hiljadu puta, Bog će mu munasib  učiniti  i  ispuniti želju da se napije havzi-kevsera u Džennetu.

108.  Sura El Kevser - MNOGO DOBRO - Ko ovu suru bude uobičavao redovno učiti, napit će se vode sa izvora Kevser u Džennetu.

109.  Sura El Kafirun - NEVJERNICI - Koje prouči tri puta na dan, bit će sačuvan od svih nepogoda i nesreća toga dana.

110.  Sura En Nasr - POMOĆ - Ko ovu blagotvornu suru prouči tri puta na dan, sačuvat će mu Bog iman od šejtanskoga šera.

111.  Sura El Leheb - PLAMEN – Ovo je sura koja se uči protiv neprijatelja. Onaj ko je prouči hiljadu puta, uz Božiju pomoć, biti će zaštićen od neprijatelja.

112. Sura El Ihlas - ISKRENOST – Ova blagotvorna sura donosi istinu i pravdu. Da bi, uz Božiju pomoć, bio pušten iz zatvora, uči je onaj koji je nepravedno osuđen. Potrebno ju j4e proučiti hiljadu puta.

113.  Sura El Felek - SVITANJE - Ko ih bude učio tri puta iza svakoga namaza, sačuvat će ga Allah od svih nebeskih i zemaljskih nepogoda i   nesreća džinskoga i šejtanskog porijekla.

114. Sura En Nas - LJUDI - Ko ih bude učio tri puta iza svakoga namaza, sačuvat će ga Allah od svih nebeskih i zemaljskih nepogoda i   nesreća džinskoga i šejtanskog porijekla.

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Na zvjezdanim stazama

Na zvjezdanim stazama

Civilizacija Maya inspirisala je mnoge istraživače i autore svijeta, među njima i dr. Semira Osmanagića koji je doktorirao na temi Maya, da pokušaju proniknuti u njene milenijske ...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6034

Više...
Došli smo sa zvijezda

Došli smo sa zvijezda

''...Tada Stephens (John Lloyd Stephens – 1805.-1852) vidje neku piramidoliku gra­đevinu. Progura se do širokih stepenica, koje su se iz nepristupačne i bodljikave guštare penjale uvis sve do...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7018

Više...
U posjeti donjem svijetu

U posjeti donjem svijetu

"Divovi su zazviždali i tada su stijene sa svih strana poletjele kroz zrak i doletjele do ovog mjesta, gdje su se u trenu sastavile u kuće i palate."

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5590

Više...
AHMED BOSNIĆ: Najveća tajna Bahreina

AHMED BOSNIĆ: Najveća tajna Bahreina

Ozelenjeno i palmama prekriveno ostrvo Bahrein, šeikat u Arapsko-persijskom zalivu, već godinama je jedno od najvećih arheoloških nalazišta u svijetu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11099

Više...
AHMED BOSNIĆ: Atomski rat u drevnoj Indiji

AHMED BOSNIĆ: Atomski rat u drevnoj Indiji

Klinasto pismo o kozmickim brodovima. Cudesno oružje iz praistorije i nevjerovatni opis užasnog rata. Da li su tačna svjedoèanstva iznijeta u epu 'Mahabharata'?

Komentari(1) Klikova:12040

Više...
AHMED BOSNIĆ: Moche - Legendarna kultura Perua

AHMED BOSNIĆ: Moche - Legendarna kultura Perua

Arheolozi svijeta smatraju da je otkriće grobnice u peruanskom gradiću Sipanu bacilo potpuno novo svjetlo na život i sjaj jedne od najzagonetnijih kultura ovog podneblja – civilizacije Moche!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8642

Više...
AHMED BOSNIĆ: Dravidi - zagonetna indijska civilizacija

AHMED BOSNIĆ: Dravidi - zagonetna indijska civilizacija

Za pojavu prvih historijskih civilizacija, čini se, važili su isti preduvjeti: blaga i povoljna klima, bogata vegetacija i blizina rijeke. Takve su uvjete u doline rijeke Inda zatekli Dravidi, tajanstveni...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11506

Više...
Proročanstva Chilam Balama

Proročanstva Chilam Balama

  Jedna od rijetkih zbirki rukopisa koja je preživjela zlohudu sudbinu Maja postala je dostupna francuskom čitaocu zahvaljujući poznatom piscu Le Kleziju (Le Clezio), koji se zainteresirao za drevne kulture Srednje...

Komentari(1) Klikova:11613

Više...
Misteriozne oborine >> Vatra s neba

Misteriozne oborine >> Vatra s neba

  Jedan je američki zanesenjak, Charles Fort, skoro cijeli svoj život posvetio prikupljajući podatke o neobičnim pojavama i događajima. Zanimale su ga, dakako, i čudne oborine, kojih je u prošlosti uistinu...

Komentari(1) Klikova:12277

Više...
Ugovor s Đavlom

Ugovor s Đavlom

  Magijska književnost sadrži mnogo legendi o ljudima koji su, u namjeri da steknu bogatstvo ili moć ili posjeduju izvjesnu ženu, sklopili ugovor sa Đavolom koji je, pošto bi im ispunio...

Komentari(1) Klikova:22695

Više...
Fantomski otoci

Fantomski otoci

  Da li je suvremena znanost potpuno istrazila morsko dno, koje zauzim gotovo dvije trecine naseg planeta? Kakve misterije krije ocean u dubinama koje ni najmodernije amfibije nisu posjetile? Koliko ima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13970

Više...
Liječenje Kur'anom

Liječenje Kur'anom

Odavno je poznato da molitve i iskrena obraćanja Bogu pomažu bolesnima da brže ozdrave a ljudima u nevolji da nađu izlaz i utjehu. Nije stoga ni čudo da u islamu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:171657

Više...
Đavo - Vladar destrukcije i pakla

Đavo - Vladar destrukcije i pakla

U kršćanskom vjerovanju Đavo je princ zlih duhova, duhovno biće koje dovodi čovječanstvo u iskušenje, vladar pakla i otjelotvorenje apsolutnog zla. Poznat je po različitim imenima od kojih su najpoznatija...

Komentari(1) Klikova:18756

Više...
Bermudska misterija - Brdo u oceanu

Bermudska misterija - Brdo u oceanu

U jednom svom djelu posvecenom enigmi Bermudskog trokuta, americki pisac Norman Bien navodi slucaj koji se odigrao 1972. motornom camcu “Nitemareu”, koji je plovio prema luci Kokosov Gaj. U jednom...

Komentari(2) Klikova:17553

Više...
Moć molitvi

Moć molitvi

Najnoviji član 4D Portal tima, a vjerojatno i najupečatljiviji je poznati autor Ahmed Bosnić. Autor brojnih knjiga i tv emisija, voditelj istraživačkih ekspedicija, urednik raznih časopisa i novina te višestruki...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:19076

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno