4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

RATKO MARTINOVIĆ (BLOG VEČERNJI): Građevna struktura svemira

20406


Ukoliko svemir promatramo kroz prizmu Matrice iliti Izvornog polja onda logički cijela struktura ima svoje manje energetske obrasce, odnosno, strukture kreacije. Pitanje je li to dokaz sustavnosti ili nečije upletenosti u kreaciju ostavimo filozofima, a mi se skoncentrirajmo na konkretne činjenice.


Energetski obrasci svemira

Torus

Priroda u svojoj osnovi djeluje po istom obrascu na mikro i makro nivou. Jedan osnovni oblik takvog prožimanja je torus. To je energetski vrtlog i osnovna jedinica Matrice u kreaciji i održavanju života kao takvog. Ova energetska dinamičnost izgledom podsjeća na krafnu čime neprekidno održava energiju u cirkulaciji. Ovakav oblik možemo prepoznati kod atoma, stanica, živih organizama, tornada, planeta, galaksija i svemira u potpunosti.

Znanstvenici poput Arthura Younga svoj profesionalni rad koristili su da bi objasnili torus kao jedini energetski uzorak koji može biti samoodrživ, te se sastoji od iste supstance kao i njegova okolina (vir, tornado ili vatreni vitlac). Kako je i magnetska sila u obliku torusa, onda je i čovjekovo energetsko polje torus. ‘Tori’ je također učestao energetski uzorak, s jednim torusom usmjerenim prema sjeveru, a drugim prema jugu – taj primjer najbolje vidimo kod Coriolisove sile.

Vektorski ekvilibrijum

Struktura koja se nalazi kao pozadina torusa je vektorski ekvilibrijum. To je prirodni nacrt pomoću kojeg se formiraju energetske strukture u tvari. To je jedini geometrijski oblik gdje su sve sile podjednake i balansirane. Svaki od vektora je podjednake dužine i snage, a predstavljaju energiju privlačenja i odbijanja, poput magneta. Ova formacija nije okom vidljiva jer je geometrijski u apsolutnoj usklađenosti.

Phi spirala

Konstantni napredak i rast moguć je jedino planom, bilo smišljenim ili mehaničkim, a upravo takvo poravnavanje materije na svakoj razini omogućava Phi spirala. Ona formira sve, od najsitnije materije do galaksija, a dvostruka Phi spirala suprotstavlja dvije Phi spirale u različitim smjerovima. Primjere nalazimo svugdje, od ljudskog oka do češera.

Savršena struktura u svemiru izgleda otprilike ovako (fuzija tri navedene strukture):

Fraktali

Fraktali su pojednostavljeno – ponavljanje istog obrasca na svim razinama, koji daju jednaku razinu detalja neovisno o razlučivosti koju koristimo. Primjeri su planine, rijeke, biljke, munje itd.

‘Kako gore, tako dolje’

Ukoliko organizam promatramo prema definiciji – svaka živuća tvar koja je sposobna odgovoriti na podražaj, reprodukciju, rast i razvoj te održavanje homeostaze kao stabilna cjelina, mogli bi gotovo sve, od amebe do planeta ili svemira, smatrati živim organizmom. Stavke organizma bi sačinjavalo trojstvo: Elektromagnetsko polje + Rezonantne frekvencijske linije + Svijest, dok bi planeti rezonantnom frekvencijom (Schumanovom rezonancom) utjecali na vlastitu floru i faunu.

Zlatni rez


Zlatni rez je kompozicijski zakon u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom, uz način podjele neke vrijednosti s faktorom od približno 1,6.

Fibonnacijev niz

Fibonaccijev niz se često povezuje i sa brojem zlatnog reza fi (phi, φ), ili brojem kojeg mnogi zovu i “Božanskim omjerom”. Uzmemo li jedan dio Fibonaccijevog niza, 2, 3, 5, 8, te podijelimo li svaki slijedeći broj s njemu prethodnim, dobit ćemo uvijek broj približan broju 1,618(3/2=1,5; 5/3=1,66; 8/5=1,6). Broj 1,618 jeste broj fi. Odnosi mjera kod biljaka, životinja i ljudi, sa zapanjujućom preciznošću se približava broju fi.

Arhetipi

Arhetip (grč. arhaios=star, typos=oblik – praoblik, praslika, prauzor) je mitološki i religijski simbol kojeg svi podsvjesno razumiju, obrazac ponašanja ili prototip koji se kopira ili simulira. Kada pričamo o Matrici ili Izvornom polju onda bi arhetip mogli okarakterizirati kao misaono-simboličku građevnu strukturu svemira. Jung je smatrao da su upravo arhetipi razlog zašto su se sve drevne civilizacije koristile istim simbolima i načinima gradnje, a nisu imale međusobni kontakt.

Idejni tvorci i ideolozi ovog pojma su Platon, Filon Aleksandrijski, Irenej Lionski, Sir Thomas Browne i Francis Bacon dok ga je do kraja razradio švicarski psihoanalitičar Carl Gustav Jung. Arhetip je, prema Wikipediji, model osobe, osobnosti ili ponašanja. U analizi osobnosti, pojam arhetipa često se rabi za stereotip (bitno pojednostavljeni tip osobnosti, baziran na učestalim predrasudama) ili epitom.

On je osobnost podijelio u tri vrste – ego ili svjesno biće, osobno nesvjesno (porivi, želje, strepnje i frustracije) i kolektivno nesvjesno (sadržaji evolucije čovječanstva). Tom linijom otkrivamo i dva izvora arhetipa – Osobno nesvjesno i kolektivno nesvjesno. Sama teorija mu je usko vezana uz kolektivnu nesvijest, čiji je građevni materijal upravo arhetip. Prvotno je smatrao da su arhetipi i KN na bazi naroda, dok je kasnije ustvrdio da je univerzalna.

Arhetipi i osobnosti su tako spoj moderne psihologije s praksom tajnih škola i hermetizmom (glavno razmišljanje hermetizma je da uz svako biće svi planeti, kao i cjelokupni svemir imaju svoju dušu) što je jedan od glavnih uzroka sukoba Junga i njegovog mentora Sigmunda Freuda. Jung je arhetipe podijelio na Jastvo ili pravi ja (Kristova ili Budina svijest), Animus (praslika muškarca u ženi), Animu (praslika žene u muškarcu), Sjenu (zapreka napretku) i Personu (uloga nevezana uz osobnost, pokupljena od osobnosti okoline i uzora).

Stewart Swerdlow, poznati američki istraživač arhetipa, mi je iste opisao kao ‘energetske forme u boji koje zrače iz svih živih bića. Dolaze od trojstva Božjeg Uma – Boje, Tona i Arhetipa’.

‘Ukoliko znate kako postaviti arhetipe u korelaciju s pravim bojama onda možete kreirati i manifestirati bilo što po želji. Naravno, Illuminati to znanje koriste da bi programirali i umno kontrolirali populaciju. Sve energije mogu biti upotrijebljene za pozitivne i negativne svrhe, jer su same po sebi neutralne’, dodao je Swerdlow.

‘Sve televizijske reklame i korporativni logotipovi danas koriste ove simbole da bi utisnuli ideje u gledateljstvo. Upotrebljeni su u dizajnu automobila, odjeći, prometnim znakovima, internetu itd. Svaki dio naših života prekrcan je arhetipima. Ukoliko znate njihovo značenje i dešifrirate subliminalne poruke možete ovladati kontrolom nad vlastitim umom’, zaključuje Swerdlow.

Poznatiji tipovi arhetipa


Sinkronicitet

Definicija sinkroniciteta je istovremenost dvaju misaono akauzalno povezanih događaja, istovremenost gdje koindicira psihičko stanje s vanjskim događajima koji su paralelne s trenutnim stanjem subjekta iliti iskustvo dvaju ili više uzročno nepovezanih nevjerojatnih događaja u savršenoj povezanosti.

Teoretičari sinkroniciteta

Paul Kammerer ga prvi spominje u zakonu serijalnosti (1919.). Serijalnost tako djeluje na tijelo i svijest spajajući materiju međusobnom privlačnošću, te je ona zapravo ’pupčana vrpca koja povezuje misli, osjećaje, znanost i umjetnost s maternicom univerzuma koja ih je donijela na svijet’. Slučajnosti (sinkroniciteti) su pak bljeskovi hiperpovezanog svemira čijeg smo djelovanja nesvjesni.

Arthur Schopenhauer smatrao je kako je slučajnost ’odraz čudesnog i unaprijed stvorenog sklada univerzuma’. Najpoznatiji teoretičar ovog pojma je Carl Gustav Jung, švicarski psihoanalitičar rođen 26.7.1875. u Kesswilu, doktorirao medicinu u Baselu na temu ‘Tehnika otkrivanja kompleksa’. Njegova djela ‘Duh psihologije’ i ‘Sinkronicitet kao princip akauzalnih veza’ iz 1950. dublje ulaze u temu.

‘Život je izraz dublje nepoznate stvarnosti’

Putem suradnje s Wolfgangom Paulijem sinkronicitet sve više veže s kvantnom fizikom. Pauli odlazi korak dalje i uz tzv. fizikalno trojstvo (Neuništiva energija, kontinuitet Prostor-Vrijeme i kazualnost) dodaje nekonstantni faktor – Sinkronicitet. On se sve više spominje kao ‘značajna slučajnost’ ili ‘akazualna paralelnost’. Kasnije i Einstein ulazi u raspravu na relaciji sinkronicitet + teorija relativnosti + kvantna mehanika.

Život tako više nije niz slučajnih događaja nego izraz dublje nepoznate stvarnosti (Unus Mundus) dok je osoba koja ga proživljava – građevni dio objektivne stvarnosti i fokus subjektivne stvarnosti. Sinkronicitet postaje poput sna, građevna komponenta ‘dizanja svijesti’, prelaska iz egocentričnog i geocentričnog svijeta ka shvaćanju povezanosti svih tvari u svemiru.

‘Naša” stvarnost’ je svijet na čijoj se valnoj duljini (nisko-vibracijska frekvencija) nalazi čovječanstvo. Mainstream znanost opisuje svemir kao stroj u kojem je život slučajan dok je čovjek egzistencijalni terorist sa slučajnom svijesti smještenom u mozak, priroda nesvjesna, a smrt označava konačni kraj bez pretvorbe energije. Teoretičari sinkroniciteta smatraju kako je svemir dinamična mreža izmjene energija dok je čovjek plod sinkroniciteta sa svijesti kao globalnom pojavom u cijelom tijelu (koherentna svjetlost), priroda je otvorena i inteligentna, s kohezivnom bazom podataka, a smrt označava prelazak na drugačiju razinu svijesti.

Znanstveni eksperimenti

Dok je kazualnost istovremenost dva događaja, sinkronicitet je ravnomjerna suprotnost kazualnosti. S vremenom dolazi potreba za znanstvenim proučavanjem teorije, pa su prvi na red došli Rhineovi eksperimenti. Dva subjekta pogađaju redoslijed brojevno označenih karata s geometrijskim simbolima razdvojene prostorijama. Karata ima 25, 5 sa zvijezdom, 5 s pravokutnikom, 5 s krugovima, 5 s dvima valovitim linijama i 5 sa križem, pa je tako matematička vjerojatnost 5 slučajnih pogodaka na 25 otkrivenih karata.

No, već je u prvoj seriji prosječni rezultat 6.5 pogodaka na 25 karata, dakle 1,5 više od matematičke vjerojatnosti. Vjerojatnost da je takva devijacija slučajna od 1.5 na pet, iznosi 1:250.500. Subjekt je u drugoj seriji postizao prosječno 10 pogodaka na svakih 25 karata, dvostruko više od matematičke vjerojatnosti, a ono što je posebno nevjerojatno, jednom je pročitao ispravno svih 25 karata što odgovara vjerojatnosti od 1:298023223876953125. Nama je zanimljiv i čuveni Prostor-vrijeme eksperiment sa 6000 km i danom razlike, između Duhrama i Zagreba.

Tu su i Denmanov izračun (statistički obrazac) kojeg je proveo Chip Denman, doktor statistike sa Sveučilišta Maryland. Putem složenog matematičkog pokusa izračunao je mogućnost prekognicije u snu, te je došao do zaključka kako prosječna osoba jednom u 19 godina sanja san koji će u potpunosti predvidjeti budući događaj. Rupert Sheldrake, biokemičar, radio je sa životinjskom prekognicijom, te je nakon eksperimenata postavio dva ključna pitanja – Kako životinje predviđaju dolazak vlasnika kući? Kako životinje prepoznaju prirodnu kataklizmu prije nego što se dogodi?

Frischov eksperiment je pozornost usmjerio na pčele koje osim priopćenja na postojanje mjesta s hranom ukazuju i na pravac i udaljenost pomoću ‘plesa’ pa ostale pčele automatski odlaze na pravi put. To je dokazalo da pčele koriste nepoznat način komunikacije kojeg Jung povezuje s kolektivnom (ne)sviješću.

Vrijedi navesti i tzv. 2012 pokus, odnosno, Timewave Zero. On se bazira na teoriji noviteta gdje je vrijeme matematički proces koji se može grafički opisati pomoću vala koji u svom tijeku ima određene prirodne uspone i padove. Usponi i padovi su noviteti (npr. jedan trend ka većem novitetu u svom vrhuncu oko 2700 g. pr.n.e., u vrijeme uspona Egipatskog starog Kraljevstva), a sam novitet je gustoća povezanosti ili stupanj složenosti, organizirana kompleksnost i međusobna povezanost događaja u svemiru. Teorija je utemeljena na kineskom I Ching sustavu, ‘Knjizi promjena’ koja je 6.000 godina star zapis. Vrijeme je tako niz prepoznatih elemenata u protoku, a sve se bazira na 64 heksagrama, što je po Terrenceu McKenni samo manji otkriveni dio. I Ching po njemu predstavlja odnose i transformacije arhetipa dok je kvantna fizika uzorak vala u I Ching elementu. Program ‘Timewave Zero’ predstavlja uspone i padove I Ching dijagrama. Zanimljivo, dijagram se više ne prezentira nakon 2012. godine.

Posljednji pokus vrijedan spomena je RNG (Random number generator) pokus – Generator nasumičnih brojeva. Tisuće umreženih računala diljem svijeta izbacuju 200 novčića svake sekunde, sa savršenim omjerom pismo-glava. Uređaj priključen na računalo naziva se mjerač kolektivne nesvijesti iliti EGG (elektrogajagram). Pola sata prije bitnijih događaja odvija se izboj određene vrijednosti (0 ili 1, pismo ili glava, u omjeru od 60-40%, pa sve do 90-10%). Tako se pola sata prije 11/9 i tsunamija u Indijskom oceanu moglo predvidjeti da će se nešto dogoditi, čisto zbog matematički nevjerojatnog izboja jedne od vrijednosti. Zašto je to tako, ostaje kao najbitnija enigma.

Primjeri:

Luda braća

U Amsterdamu 1965. zabilježen je sudar automobilima na jednom raskrižju, a glavni akteri bili su dvojica vozača s prezimenom Brunner. Svađa koja je potrajala i nakon dolaska policije rezultirala je time da Robert i Otto otkrivaju da su braća! Tijekom nacizma su naime razdvojeni iz logora, jedan je otišao u New York, drugi u nizozemski Groningen, te su se godinama tražili na sve moguće načine kroz razne organizacije i glasila. Zanimljivo, obojica su prvi puta bili u Amsterdamu, te su prvi puta unajmili Rent-a-Car.

Abraham Lincoln i John F. Kennedy

Vrlo dobro poznate sličnosti ovog dvojca tema su brojnih knjiga:

> AL u kongresu 1846., JFK 1956.

> AL predsjednik 1860., JFK 1960.

> Obojici su žene pobacile u Bijeloj kući

> Obojica primaju metak u glavu tijekom petka

> AL tajnica – Kennedy, JFK tajnica – Lincoln

> Ubili su ih Južnjaci, naslijedili ih Južnjaci (Johnson, 1808. i 1908.), Booth i Oswald rođeni 1839. i 1939.

> Lincoln ubijen u kazalištu Kennedy, Kennedy ubijen u autu Lincoln

> Booth pobjegao iz kazališta u skladište, Oswald iz skladišta u kazalište, obojica ubijeni prije suda

> Tjedan prije ubojstva Lincoln odmarao u Monroeu (Maryland), a Kennedy na Marilyn Monroe :D

Bachov avion

Richard Bach leti starim avionom koji je proizveden u svega par primjeraka, i prototip je iz 1929. Avion mu se kvari i spušta se usred pustinje i brvnare, a Bach je frustriran. Lokalni farmer gleda u avion i dolazi s potrebnim komadom opreme, što je moguće samo u dva slučaja na cijelom svijetu – naravno, farmer posjeduje jedan od dva prototipa, kojeg je Bach tražio godinama.

Dan D

Jeste li znali da je desant na Normandiju bio prvotno odgođen? A zašto? Pogledajte pojmove križaljke Daily Telegrapha netom prije operacije:

dvije države SAD-a – Utah i Omaha (kodni pojmovi mjesta iskrcavanja)

Overlord i Mulberry (kodoviza operaciju i mjesta na plaži)

Rimski bog mora – Neptun (kod za pomorske operacije)

Leo Dave, enigmatik, križaljku je predao 6. mjeseci ranije, a naknadnom obavještajnom provjerom doznaje se da u 20. godina niti jednom nije upotrijebio navedene pojmove.

Hugh Williams

5.12.1664. > u tjesnacu Menai, između otoka Anglesey i sjevernog Walesa tone jedrenjak “Adventure” i od 18 putnika preživljava Hugh Williams

5.12.1785. > uz južnu obalu Engleske, tone brod „Loyal London“, sa 56 putnika i članova posade, preživljava samo putnik po imenu Hugh Williams

5.12.1860. > na putu za Sydney, tone jahta „Weston“, pogiba 19 putnika. Zaključak nije niti potreban jer je jasno tko preživljava

Čarobnjak iz Oza i Pink Floyd

Sinkronizacija filma nakon prolaska MGM-ovog lava i albuma ’Dark Side of the Moon’ (prvi akord pjesme ’Breathe’ i natpis ’producirao Mervyn LeRoy’) donosi vrlo zanimljive ‘slučajnosti’:
Val dolazi po Dorothy – ’ balanced on the biggest wave’

> Dorothy pada u svinjac – ‘race towards an early grave’

> Dorothy mazi pile – ‘dont be afraid to care’

> Lav i Limeni Drvosječa se smiješe, a Strašilo plače – ‘smiles you’ll give and tears you’ll cry’

> Strašilo pjeva ‘da bar imam mozak’ – pjesma ‘Brain Damage’

> Žvakači plešu, Dorothy ulazi u Oz – pjesma ‘Us and them’

+ još čitav niz interesantnih konotacija.

Kobna grobna ploča

1937. > Varšava, Jakob Dziatkiewitz, seljak iz Otwocka, dolazi u veliki grad poslovno.  Prelazi cestu, kamion koči i čuje se tup udarac. Dziatkiewitza ubija nadgrobna ploča – na kojoj je bio natpis – Jakob Dziatkiewitz i odgovarajući datum! Naravno, u pitanju je ploča njegovog imenjaka i prezimenjaka koji je umro na isti dan. Dziatkiewitzi nisu bili u srodstvu i bili su jedini s tim imenom i prezimenom u Poljskoj.

Tags:     matrica      vecernji      energetski obrasci      sinkronicitet      arhetipi      svemir
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+7 #1 Bel-Mordok 2013-01-23 22:51


Funkcioniranje programiranosti našeg života
4dportal.com/.../... -naseg-zivota

Star Size Comparison HD
www.youtube.com/.../

Size Of The Universe
www.youtube.com/.../

MIB Ending
www.youtube.com/.../

MIB II Ending
www.youtube.com/.../

Journey to the Edge of the Universe
www.youtube.com/.../

How BIG Is God? An Incredible Perspective!
www.youtube.com/.../

Tajnu najmoćnijih bljeskova u svemiru otkrio Hrvat
danas.net.hr/.../...

How Earth Sounds from Space
www.youtube.com/.../

Sounds Of Mercury
www.youtube.com/.../

Alien Voices of Saturn? NASA Radio Recordings from the Rings
www.youtube.com/.../

NASA Official Saturn Audio Recording 2003
www.youtube.com/.../

NASA Voyager Space Sounds - Jupiter
www.youtube.com/.../

Jupiter sounds (so strange!) NASA-Voyager recording
www.youtube.com/.../

The Tree of Life - Formation Scene
www.youtube.com/.../

Mystery Deepens Over Where Sun Was Born
news.nationalgeographic.com/.../...

Scale of the Universe
spamtheweb.com/.../...

The Universe - Strangest Things In The Universe (Full Documentary)
www.youtube.com/.../

Is Dark Energy Really "Repulsive Gravity"?
news.nationalgeographic.com/.../...

Travel to the entire Solar system and beyond
www.youtube.com/.../

Parallel Universes - BBC Horizon
www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

THE LIVING MOON - The Enigmas on the Moon
thelivingmoon.com/.../...

What's up in space?
www.spaceweather.com/

Science Saved My Soul.
www.youtube.com/.../

5 Mind-Blowing Things Found in Our Own Solar System
www.cracked.com/.../

Pogledajte galaksiju dvostruko veću od naše!
znanost.geek.hr/.../...

Riješen problem navigacije u dubokom svemiru
dnevnik.hr/.../...

Our binary star system
www.youtube.com/.../

Planet Earth seen from space
www.youtube.com/.../

M-teorija, multiverzum i majmuni
blog.b92.net/.../...

Astronomi tvrde: Postoje milijarde nastanjivih planeta u našoj galaksiji, neki su u našoj neposrednoj blizini
www.jutarnji.hr/.../1018714

Milijarde planeta lutalica putuju galaksijom. Postoji vrlo dobra šansa da prenose ŽIVOT
www.jutarnji.hr/.../1027698

Univerzum i Multiuniverzum
www.youtube.com/.../

Journey to the Edge of the Universe - Put ka ivici Svemira
www.youtube.com/.../

Multiverzum
www.youtube.com/.../

Are We Just Simulations?
www.youtube.com/.../

Tom Campbell: Calgary Theory only
www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

TITO - "People from Earth must explore the universe and get to know our neighbours
www.youtube.com/.../

Misteriozna mjesta - Preci iz kosmosa
www.youtube.com/.../

Before Time and Space
www.youtube.com/.../

Dr. Nikola Tesla - "Akasha" Luminiferous Aether Dynamics - Quantum Electrodynamics (QED)
www.youtube.com/.../

Best Astronomy Pictures of 2012
news.nationalgeographic.com/.../...

Is it possible to terraform Mars?
science.howstuffworks.com/.../

COSMIC SECRETS: The Enigmas on Mars And Other Planets
thelivingmoon.com/.../...

20,000 Year-Old Aluminum ‘Vimana’ Aircraft Landing Gear Discovered
pakalertpress.com/.../...

Biocentric Universe: It's All Relative
www.youtube.com/.../

RODIN FRACTAL EIGHT ABHA TORI MATRIX
www.youtube.com/.../

Kult sunca, simboli i - programiranje matriksa
www.4dportal.com/.../

Kult sunca, simboli i - programiranje matriksa, II dio
4dportal.com/.../...

BORIS POTAPOV: Tko smo mi?
4dportal.com/.../...

Quantum Physics: The Reality As You Know It Does Not Exist
www.youtube.com/.../

Quantum Physics* Welcome To The Matrix
www.youtube.com/.../

Quantum Physics Explained, Simply - Robert Anton Wilson
www.youtube.com/.../

All we see & seem is but a dream within a dream
www.youtube.com/.../

Quantum entanglement and the Power of Intention
www.youtube.com/.../

Quantum Physics And Positive Thinking
www.the-benefits-of-positive-thinking.com/.../

The continuous creation of physical reality from the transmuting ether as portrayed in the subquantum kinetics physics methodology
www.etheric.com/.../ether.html

Subquantum Kinetics | The Starburst Foundation
starburstfound.org/.../...

Quantum Communication
www.youtube.com/.../

Quantum Communication
www.youtube.com/.../

Antigravitacija , Nikola Tesla,...
quantumgravitics.tripod.com/

12 stvari o kreativnom razmišljanju koje nas nisu naučili u školama
4dportal.com/.../...

Snimke mozga pokazuju kako meditacija efektno liječi mentalne bolesti
4dportal.com/.../...

Dokazano – meditacija liječi mentalne bolesti
4dportal.com/.../...

Dokazano: Različit jezik utječe na razmišljanje
4dportal.com/.../...

Scientists Prove DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies
wakeup-world.com/.../...

Riječ "OM" je najjača riječ za izgovaranje u svemiru, jer potiče cijeli organizam da reagira i čisti se od negativnih vibracija, te navodi organizme u savršen sklad s prirodom. Izgovaranje riječi "OM" je usklađivanje s prirodom i svemirom.

"Budale u svijetu tragaju za egzotičnim učiteljima pritom ne shvaćajući da je njihov vlastiti um zapravo učitelj." - BODHIDHARMA

The Om - uvod
www.youtube.com/.../

OM (aum)
www.youtube.com/.../

Om Mantra
www.youtube.com/.../

OM 108 times ॐ
www.youtube.com/.../

10 signs of a spiritual awakening
www.youtube.com/.../

Neuro Programmer 3 - program za programiranje uma, plaća se (od Win 2000 dp Win 7)
transparentcorp.com/.../...

Sinkronicitet - slučajnost ili pak načelo kontroliranja prostora i vremena?
4dportal.com/.../...

Letjelica Voyager napustila Sunčev sustav
4dportal.com/.../...

Neobična mjesta u svemiru
4dportal.com/.../...

S kojim morfičkim poljem rezonirate?
4dportal.com/.../...

Još samo da kažem, kada bi ljudi spoznali moć uma, nikada više ne bi imali negativne misli.


@Nada Beljan, to nisu nikakve "krpice", nego dodatak za društvene mreže. Promijenite rezoluciju s 1024x768 na neku veću (npr. 1280x768, 1368x768 ili veću). Sam plugin ostaje gdje jest. LP
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Nikotin i Rapé - Stigmatizirana legalna droga i nevjerojatan izvor energije

Nikotin i Rapé - Stigmatizirana legalna droga i nevjerojatan izvor energije

'Legalna droga' termin je koji u hrvatskom zakonodavstvu najbolje pokriva ono što nikotin (baš kao i kofein) zaista jest. 'Kontrolirana supstanca' daleko je bolja kovanica, a u tom svijetu zauzima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15973

Više...
Krampus: Baphomet koji dijeli šibe, otima i jede 'zločestu' djecu

Krampus: Baphomet koji dijeli šibe, otima i jede 'zločestu' djecu

Sveti Nikola je tradicionalni kršćanski blagdan koji kao što svi znamo simbolizira čizmica. No, tu je još jedan podjednako bitan simbol koji šibom služi kao opomena za potencijalno 'zločesto' dječje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11686

Više...
Kokain i lišće koke: Omiljeni stimulans Freuda, Escobara, političkih elita i pop svijeta

Kokain i lišće koke: Omiljeni stimulans Freuda, Escobara, političkih elita i pop svijeta

Smatramo li doista da je viski zdraviji od kokaina? Zabrana kokaina ide na ruku jedino crnom tržištu pa se možemo s pravom zapitati ima li ono kakve veze s politikom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13591

Više...
Legalne i ilegalne droge: Licemjerno zakonodavstvo u službi alkoholne, duhanske i kokainske mafije

Legalne i ilegalne droge: Licemjerno zakonodavstvo u službi alkoholne, duhanske i kokainske mafije

Nakon čitave salve komentara i kritika vezanih uz već poslovično 'opsceno' ponašanje mladeži na elektronskim i inim festivalima diljem priobalja, Zagreba ili regije odlučio sam se na pisanje bloga koji...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21123

Više...
Valentinovo - Babilonska svetkovina Ba'ala i Nimroda koju su preuzeli kršćanstvo i kapitalizam

Valentinovo - Babilonska svetkovina Ba'ala i Nimroda koju su preuzeli kršćanstvo i kapitalizam

Valentinovo je danas poznato kao 'dan zaljubljenih' i proslava jedne od tri legende vezane za katoličkog sveca Valentina. No, što se krije u pozadini ovog konzumerističkog datuma pitanje je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11209

Više...
Intervju s Danikenom i Tsoukalosom: 'Očekuje nas veliko otkriće vanzemaljske grobnice'

Intervju s Danikenom i Tsoukalosom: 'Očekuje nas veliko otkriće vanzemaljske grobnice'

Prilično pompozno odjeknulo je jadransko krstarenje pod imenom 'Bridging Heaven and Earth' i entuzijazmom preplavljene Biance Childs. Ova producentica i vlasnica istoimene neprofitne organizacije hrvatskog podrijetla i američke adrese osim...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12792

Više...
Marš protiv GMO-a i Monsanta: 10 ključnih točaka o GMO-u koje morate znati

Marš protiv GMO-a i Monsanta: 10 ključnih točaka o GMO-u koje morate znati

Uoči 'Marša protiv Monsanta' koji se odvija 21.05. u Zagrebu i Osijeku, te 'Klopke' koju ću s istom temom raditi u utorak 17.05., odlučio sam se osvrnuti na prvo nastojanje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11061

Više...
'Smart Meter' sustavi uskoro u Hrvatskoj: Big Brother vas nadzire

'Smart Meter' sustavi uskoro u Hrvatskoj: Big Brother vas nadzire

Iako ‘Smart Meter’ tehnologija nije ‘penetrirala’ na hrvatsko tržište, sve je vjerojatniji rasplet da ćemo prihvatiti EU inicijativu. Kako je sve prilično kontroverzno – nužno je vidjeti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12295

Više...
Moje iskustvo s meskalinom - Mistični nadrealizam svuda oko nas

Moje iskustvo s meskalinom - Mistični nadrealizam svuda oko nas

Nakon par vrlo uspješnih i vizualno nevjerojatnih iskustava na Ayahuasci (DMT), gljivama (Psilocibin) i Acidu (LSD) po prvi puta sam se odlučio sudjelovati u autohtonom šamanskom ritualu uz stručno vodstvo,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13266

Više...
Razlozi zbog kojih je potrebna potpuna legalizacija kanabisa

Razlozi zbog kojih je potrebna potpuna legalizacija kanabisa

S obzirom na činjenicu da je prošlo osam dana od objave Pravilnika ministarstva u Narodnim novinama, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova na recept stupio...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10627

Više...
Ratko Martinović: Moje iskustvo s gljivama - Psilocibin je vrstan detektor perfidne duhovnosti

Ratko Martinović: Moje iskustvo s gljivama - Psilocibin je vrstan detektor perfidne duhovnosti

Nakon Ayahuasce došao je red i na 'staro dobro' gljivarenje. Iskreno - gljive godinama nisam probao zbog prilično bizarnog razloga. Naime, nisam ih mogao nabaviti.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12493

Više...
Ratko Martinović: Iskustva s Ayahuasce (2) - Promjena kuta gledanja ključ je transformacije svijesti

Ratko Martinović: Iskustva s Ayahuasce (2) - Promjena kuta gledanja ključ je transformacije svijesti

Novo iskustvo ayahuasce definitivno je dobar početak za novi tekst. Ukoliko je prvi puta smjer bio razotkrivanje duše, onda je drugi definitivno razotkrivanje tajni svemira.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12972

Više...
Ratko Martinović: Moje iskustvo s LSD-om - Primamljiva linija između rekonekcije i dijabolike

Ratko Martinović: Moje iskustvo s LSD-om - Primamljiva linija između rekonekcije i dijabolike

Iako je u ovoj mojoj psihodeličnoj odiseji LSD trebao biti posljednja stanica, igrom slučaja i okolnosti situacija se nepredviđeno promijenila i imao sam priliku konzumirati ga u idealnim uvjetima. To...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12060

Više...
Moja egipatska avantura – Čudesna kombinacija piramida, kaosa, pljačke i humanizma

Moja egipatska avantura – Čudesna kombinacija piramida, kaosa, pljačke i humanizma

Egipat. Zemlja koja je za mene uvijek imala gotovo sanjivi i nadrealni prizvuk, poput nekog neartikuliranog sna ili one želje koju svatko od nas čuva u rukavu ali se na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14687

Više...
Propaganda - Tisućljetna znanost manipulacije čovječanstva

Propaganda - Tisućljetna znanost manipulacije čovječanstva

Propaganda u samom svom svojstvu želi ostvariti utjecaj na čitatelje uz što je veću mogućnost izbjegavanja kontroverze i razmišljanja. Iz tih razloga ide ruku pod ruku s emocijom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13019

Više...
Regresivna hipnoza - Revolucionarna psihoterapija ili sjećanje na prošle živote?

Regresivna hipnoza - Revolucionarna psihoterapija ili sjećanje na prošle živote?

Regresivna hipnoza godinama izaziva prilično veliko zanimanje, kako u svijetu terapeutskih hipnoza, tako i u svijetu alternative. Pravo pitanje je vidimo li podsvjesne vizualizacije ili stvarne prošle živote?

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13770

Više...
Hrvatska d.o.o. u stečaju - Državna uprava, novac građana i netransparentna transparentnost

Hrvatska d.o.o. u stečaju - Državna uprava, novac građana i netransparentna transparentnost

Spin je vrlo uigrana manipulacijska tehnika kojoj je cilj prikazati osobe ili zakone boljima nego što jesu, najčešće 'false flag' argumentima i izokrenutim riječima sugovornika.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12726

Više...
Credo Mutwa: Priča Zulu šamana – kako sam postao sangoma iscjelitelj

Credo Mutwa: Priča Zulu šamana – kako sam postao sangoma iscjelitelj

Povodom izlaska knjige genijalnog i legendarnog Credo Mutwe koji je napokon preveden i na hrvatski jezik, dobio sam pravo na prijenos jednog od njegovih tekstova. Usko koketiranje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14195

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno